GGZ op maat

Wij zijn een organisatie welke is opgebouwd uit (ex) GGZ-patiënten/cliënten en bevlogen professionals waarbij wij ons met name richten op kleine ggz aanbieders, vernieuwers, ongecontracteerden en zzp-ers. Wij willen een stevige gesprekspartner worden bij overheden en zorgverzekeraars om tegenwicht te bieden aan werkgeversorganisatie GGZ-Nederland. Wij richten ons op alle vormen van GGZ van langdurige zorg tot acute zorg, jeugdzorg en ouderenzorg.

Speerpunt is dat de cliënt GGZ op maat krijgt. GGZopmaat kan beoordelingen geven of de contracten die zorgverzekeraars afsluiten met zorgverleners daar niet mee in strijd zijn. Is dat het geval dan kan na afweging van het patiëntbelang geadviseerd worden om bij verzekerden van de betrokken zorgverzekeraar contractvrij te werken.

Andere belangrijke aandachtspunten zijn: regelgekte verminderen, wachttijden verlagen, zorg voor iedereen toegankelijk maken, gecoördineerde zorg leveren vanuit de verwijzer met een minimum aan behandelaren en contactpersonen , keuzevrijheid van behandeling, generalistische werkwijze, vroegsignalering beter oppakken zodat niet alle problemen door GGZ-professionals worden behandeld. Zij kunnen desgewenst ook consultatie bieden aan ervaringsdeskundigen.

  • Judica Berkelaar: ervaringsdeskundige
  • Frits Bosch: vrijgevestigd psycholoog basis GGZ.
  • Thijs Jansen: directeur stichting beroepseer
  • Menno Oosterhoff: Psychiater
  • Jim van Os: Hoogleraar psychiatrie
  • Melanie van Roekel: GGZ professional
  • Rob Schonck: huisarts

GGZopmaat zoekt de samenwerking met Stichting beroepseer, de werkgroep Stopbenchmarking ROM, Ontregeldezorg, Nationaal Zorgfonds, Hart voor GGZ, Redesigning Psychiatry, Ggzlaatzichhoren, Zorg in actie, Samenbeter, Contractvrijepsycholoog en nieuwe GGZ.